www.tuinomheining.be • © 2010 • Disclaimer• Terms of Use

 

 

 

 

Deze website geeft een overzicht van de verschillende mogelijke tuinomheiningen en tuinafsluitingen.

 

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

Deze website is met de meeste zorg ontwikkeld. Tuinomheining.be besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid en de correctheid van de gegevens die zich op de website bevinden. Alhoewel Tuinomheining.be zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Tuinomheining. niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Tuinomheining.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Tuinomheining.be verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen die zaken zo snel mogelijk aangevuld of verbetert worden.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Zo ook staat niets in deze site als een offerte om effecten van Distrigas aan te kopen of erop in te schrijven.

Deze website kan ook hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Tuinomheining.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. We selecteren uiteraard enkel kwalitatieve en veilige websites, maar hebben geen controle over toekomstige wijzigingen aan die externe sites.

 

 

 

Intellectuele Eigendom

 

Alle teksten, beelden, grafieken en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet verspreiding worden gereproduceerd, aangepasd, verkocht, of gepubliceerd voor commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming. Ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Deze site bevat mogelijk ook teksten, beelden, grafieken die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.